+31(0)6-24866836

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

 • De SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de SGZ regelgeving.

 

 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken. De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 

 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

 • De SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling conform de SGZ regelgeving.

 

 • De SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

 

 • De SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

 

 • De SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

 

 • De SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

 • De SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheids-verzekering te hebben.

 

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 

 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

 

 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut de Overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 

 • De SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

 

 • De SGZ Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 

 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of per pin.

 

 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.